Hướng dẫn sử dụng tài liệu

PosApp là Giải pháp quản lý bán hàng chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay dành cho nhiều mô hình kinh doanh.

Trong kho tài liệu hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đưa ra các bước từ A-Z cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý PosApp dành cho mô hình Bán lẻ. Từ việc đăng ký dùng phần mềm đến các bước cài đặt, bán hàng và quản lý.

Dưới đây là các tips để bạn tìm thông tin trong trang tài liệu này được hiệu quả nhất:

Cấu trúc trong bài viết

Cách tìm từ khóa

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng trên PosApp, bạn có thể tìm từ khóa đó trên tài liệu là có thể ra các bài viết liên quan:

  • Chọn biểu tượng tìm kiếm từ khóa

  • Nhập các từ khóa để tìm nhanh bài viết hướng dẫn

Last updated