Thao tác nhập - xuất hàng
Hướng dẫn thao tác nhập xuất hàng hóa trên phần mềm PosApp
Bước 1: Trong mục Quản lý kho chọn Nhập hàng
Bước 2: Chọn Nút Thêm mới để tạo đơn nhập hàng mới
Bước 3: Chọn Nhà cung cấpKho nhập hàng
Bước 4: Bấm Thêm hàng hóa vào danh sách ➜ Tìm kiếm và chọn hàng hóa cần nhập ➜ Bấm Thêm vào đơn
Bước 5: Điền số lượng và giá nhập sau đó bấm lưu
Vậy là hoàn tất các thao tác nhập hàng hóa.

Thao tác xuất hàng tương tự với nhập hàng hóa.
Bước 1: Trong mục Quản lý kho chọn Xuất hàng
Bước 2: Chọn Thêm mới
Điền các thông tin của đơn xuất hàng và bấm Lưu
Vậy là hoàn tất các thao tác nhập - xuất hàng hóa trên phần mềm PosApp
Copy link