Thao tác nhập - xuất hàng

Hướng dẫn thao tác nhập xuất hàng hóa trên phần mềm PosApp
Bước 1: Trong mục Quản lý kho chọn Nhập hàng
Bước 2: Chọn Nút Thêm mới để tạo đơn nhập hàng mới
Bước 3: Chọn Nhà cung cấpKho nhập hàng
Bước 4: Bấm Thêm hàng hóa vào danh sách ➜ Tìm kiếm và chọn hàng hóa cần nhập ➜ Bấm Thêm vào đơn
Bước 5: Điền số lượng và giá nhập sau đó bấm lưu
Vậy là hoàn tất các thao tác nhập hàng hóa.

2/ Thao tác xuất hàng

Thao tác xuất hàng tương tự với nhập hàng hóa.
Bước 1: Trong mục Quản lý kho chọn Xuất hàng
Bước 2: Chọn Thêm mới
Điền các thông tin của đơn xuất hàng và bấm Lưu
Vậy là hoàn tất các thao tác nhập - xuất hàng hóa trên phần mềm PosApp