Đăng ký tài khoản (Web)

Đăng ký miễn phí 14 ngày dùng thử tài khoản PosApp Website với các bước đơn giản như sau:
Bước 1: Truy cập Website: https://posapp.vn/
Bước 2: Chọn nút Đăng ký
Bước 3: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh
Bước 4: Điền thông tin tài khoản và bấm Xác nhận
Màn hình Đăng ký thành công có tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản vừa đăng ký
Vậy là bạn đã có thể bắt đầu sử dụng Phần mềm PosApp bằng cách đăng nhập vào tài khoản.