Thiết lập mua món tặng món

Có thể thiết lập mua món tặng món, hoặc mua sản phẩm trong 1 nhóm menu sẽ được tặng 1 sản phẩm bất kỳ
Các bước thực hiện như sau:
Chọn Thiết lập => Chọn Khuyến mãi
Chọn Thêm mới
Nhập các thông tin sau:
  • Tên chương trình (Mua 1 tặng 1, Giảm 20%,..)
  • Hình thức (Tặng món, giảm giá món, giảm giá hóa đơn,...)
  • Tick hàng tặng không nhân theo số lượng mua
  • Sản phẩm tham gia chương trình (món a, món b,...)
  • Phạm vi áp dụng (Toàn bộ, nhóm khách hàng, hạng thẻ)
  • Nhóm khách hàng (Khách hàng, khách VIP,...)
  • Thời hạn áp dụng chương trình, ngày áp dụng, khung giờ áp dụng
Nhấn thêm
Vào App bán hàng nhấn đồng bộ là xong
=> Chúc bạn thành công