Thiết lập mua món tặng món

Có thể thiết lập mua món tặng món, hoặc mua sản phẩm trong 1 nhóm menu sẽ được tặng 1 sản phẩm bất kỳ

Các bước thực hiện như sau:

Chọn Thiết lập => Chọn Khuyến mãi

Chọn Thêm mới

Nhập các thông tin sau:

  • Tên chương trình (Mua 1 tặng 1, Giảm 20%,..)

  • Hình thức (Tặng món, giảm giá món, giảm giá hóa đơn,...)

  • Tick hàng tặng không nhân theo số lượng mua

  • Sản phẩm tham gia chương trình (món a, món b,...)

  • Phạm vi áp dụng (Toàn bộ, nhóm khách hàng, hạng thẻ)

  • Nhóm khách hàng (Khách hàng, khách VIP,...)

  • Thời hạn áp dụng chương trình, ngày áp dụng, khung giờ áp dụng

Nhấn thêm

Vào App bán hàng nhấn đồng bộ là xong

=> Chúc bạn thành công

Last updated