Đăng ký tài khoản trên App (Android/ iOS)

Bước 1: Vào CH Play hoặc App Store tìm từ khóa posapp bán lẻ

Bước 2: Tải App về điện thoại, máy tính bảng

Bước 3: Mở Ứng dụng

Bước 4: Chọn Tạo mới tài khoản

Bước 5: Điền thông tin tài khoản và bấm Đăng ký

Last updated