Tạo nhóm và tài khoản nhân viên (Web)
Việc tạo nhóm nhân viên và tài khoản đăng nhập sử dụng phần mềm sẽ giúp quản lý chặt chẽ nhân viên của cửa hàng và tránh thất thoát gian lận.
Đầu tiên, bạn mở giao diện quản lý trên Website phần mềm PosApp.

Chọn mục Quản trị ➜ Chọn Nhóm nhân viên ➜ Chọn Thêm mới ➜ Nhập tên nhóm ➜ Bấm lưu

Bước 1: Vào mục Quản trị ➜ Chọn Tài khoản nhân viên
Bước 2: Chọn nút thêm mới, điền các thông tin tài khoản của nhân viên và bấm lưu
Trên đây là các thao tác thiết lập tài khoản nhân viên trên phần mềm PosApp.
Copy link
On this page
Cách tạo nhóm nhân viên
Cách tạo tài khoản nhân viên