Tạo nhóm và tài khoản nhân viên (Web)

Việc tạo nhóm nhân viên và tài khoản đăng nhập sử dụng phần mềm sẽ giúp quản lý chặt chẽ nhân viên của cửa hàng và tránh thất thoát gian lận.

Đầu tiên, bạn mở giao diện quản lý trên Website phần mềm PosApp.

Cách tạo nhóm nhân viên

Chọn mục Quản trị ➜ Chọn Nhóm nhân viên ➜ Chọn Thêm mới ➜ Nhập tên nhóm ➜ Bấm lưu

Cách tạo tài khoản nhân viên

Bước 1: Vào mục Quản trị ➜ Chọn Tài khoản nhân viên

Bước 2: Chọn nút thêm mới, điền các thông tin tài khoản của nhân viên và bấm lưu

Trên đây là các thao tác thiết lập tài khoản nhân viên trên phần mềm PosApp.

Last updated