Cách thêm phương thức thanh toán trên Website order

Bước 1: Mở giao diện quản lý trên máy tính, trong mục quản trị chọn phương thức thanh toán
Bước 2: Chọn loại phương thức thanh toán (ZaloPay, PayOn)
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin và bấm thêm mới
*Lưu ý: Khi quý khách đăng kí phương thức thanh toán từ các nhà cung cấp như ZaloPay, PayOn thì sẽ được cấp các thông tin kết nối.
Thông tin phương thức thanh toán ZaloPay
Thông tin phương thức thanh toán PayOn
Khi thêm mới thành công phía dưới sẽ hiện thì các phương thức thanh toán mà bạn đã thêm như sau:
Trong mục thiết lập Website Order, bạn có thể lựa chọn các phương thức thanh toán:
Video hướng dẫn chi tiết
Trên đây là hướng dẫn thêm phương thức thanh toán cho Website Order của PosApp.