Quản lý thiết bị trên Ứng dụng (App)

Bước 1:

Trên Ứng dụng phần mềm quản lý PosApp, chọn mục Thiết lập

Bước 2:

Chọn Danh sách thiết bị

Bước 3:

Màn hình sẽ hiển thị danh sách các thiết bị đang hoạt động của cửa hàng (Không bao gồm thiết bị hiện tại đang mở), Chọn biểu tượng + để thêm thiết bị

Bước 4:

Điền các thông tin bắt buộc:

  • Tên thiết bị

  • Loại thiết bị: PDA (là các thiết bị nhân viên chỉ dùng để order như điện thoại Iphone, Android, máy tính bảng, IPAD bắt buộc kết nối và gởi dữ liệu đến máy POS thu ngân để thanh toán.)

Bước 5:

Bấm Đăng ký

Mã của thiết bị vừa đăng ký sẽ hiển thị trên màn hình, Bạn có thể copy mã để gửi cho nhân viên:

Bước 6: Nhân viên đăng nhập để bán hàng

  • Trên màn hình đăng nhập, điền mã thiết bị PDA ở bước 5

  • Nhập mã PIN đăng nhập tài khoản nhân viên

  • Lựa chọn thiết bị máy POS thu ngân để kết nối

  • Bấm kết nối

Last updated