Tạo bảng giá sản phẩm (Web)

Hướng dẫn cách tạo menu sản phẩm trên phần mềm PosApp

Tạo nhóm hàng hóa dịch vụ

Bước 1: Trong mục Hàng hóa dịch vụ ➜ chọn nhóm hàng hóa dịch vụ

Bước 2: Chọn Thêm mớihàng hóa

Bước 3: Nhập tên nhóm ➜ bấm lưu

Tạo hàng hóa và dịch vụ

Trong mục hàng hóa dịch vụ ➜ Chọn Hàng hóa - Dịch vụ

Có 2 cách để tạo mới hàng hóa dịch vụ

Cách 1: Thêm sản phẩm bằng file excel

Bước 1: Tải file sản phẩm mẫu

Bước 2: Điền thông tin menu

Một số thông tin bắt buộc phải có như: Loại hàng, nhóm hàng hóa dịch vụ, Tên hàng hóa, Giá bán, Đơn vị tính cơ bản, Quản lý kho, cho phép bán lẻ

Bước 3: Tải file menu lên phần mềm bằng cách chọn vào mục thêm mới file excel và chọn tệp

Bấm lưuxác nhận

Cách 2 tạo hàng hóa dịch vụ mới trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Chọn mục thêm mới ➜ chọn hàng hóa

Bước 2: Điền các thông tin món

  • Nhập tên sản phẩm, nhóm hàng hóa (Bắt buộc) và các thông tin khác:

  • Trong mục Thiết lập ➜ Các tùy chọn bán hàng như:

- Cho phép bán lẻ: Món sẽ hiển thị tại màn hình order, bán hàng

- Cho phép bán hàng Online: Sản phẩm sẽ tự động được thêm vào website đặt hàng của shop

- Cho phép bán khi hết tồn kho: Vẫn chọn bán được sản phẩm khi số lượng trong kho của phần mềm không còn. Phòng trường hợp quán đã nhập sản phẩm mà chưa kịp cập nhật trên phần mềm

- Quản lý kho: Sản phẩm sẽ hiển thị ở màn hình nguyên vật liệu

- Cho phép sửa giá khi tạo đơn: Khi order món, phần mềm sẽ hiện popup chỉnh sửa giá

- Cho phép sửa số lượng khi tạo đơn: Khi order món, phần mềm sẽ hiện popup chỉnh sửa số lượng

- Cảnh báo tồn kho: Khi kho hàng đạt mức tối thiểu phần mềm sẽ gửi cảnh báo

  • Trong mục Thiết lập in ➜ Chọn máy in pha chế và màn hình hiển thị của món

  • Chọn Biến thể, nếu sản phẩm có nhiều lựa chọn như kích thước, màu sắc,...

  • Chọn Đơn vị tính của sản phẩm

  • Nếu chưa có sẵn đơn vị tính thích hợp, ta chọn dấu + để thêm mới

  • Nhập mã vạch sản phẩm (Nếu có) và giá bán

Cuối cùng, sau khi điền hết thông tin, bạn chọn Lưu để thêm Sản phẩm mới và hoàn tất các thao tác tạo sản phẩm trên phần mềm PosApp.

Last updated