Tạo nhóm và tài khoản nhân viên (App)

Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp

Tạo nhóm nhân viên

Bước 1: Chọn mục nhóm nhân viên
Bước 2: Nhập tên nhóm ➜ Chọn Thêm nhóm nhân viên

Cách tạo nhân viên

Bước 1: Chọn mục Danh sách nhân viên
Bước 2: Chọn biểu tượng
để thêm tài khoản nhân viên mới
Bước 3: Điền các thông tin nhân viên như Họ và tên, nhóm nhân viên,... Chọn Đăng nhập bằng tài khoản để tạo tài khoản cho nhân viên sử dụng phần mềm. Nếu không cấp quyền đăng nhập bạn chỉ cầm bấm Lưu
Khi tạo tài khoản cho nhân viên bạn phải nhập đầy đủ các thông tin như: tên đăng nhập, mật khẩu, chi nhánh, vai trò
Bước 4: Nhấn Lưu để thêm tài khoản cho nhân viên.