Hướng dẫn cách lấy mã thiết bị

Có 2 cách để tạo mới [Mã thiết bị] cho phép đăng nhập ứng dụng PosApp trên thiết bị mới như sau:

Last updated