XEM BÁO CÁO

PosApp hỗ trợ 2 loại báo cáo bao gồm báo cáo tổng quan và báo cáo công nợ khách hàng

  • Trong mục Báo cáo ➜ chọn Báo cáo tổng quan

Sau đó, các chỉ số như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hàng trả lại, số đơn hàng, doanh số, tổng khách mới, lợi nhuận khách mới sẽ được hiển thị trên màn hình.

Ngoài ra, biểu đồ tổng quan cho phép bạn xem báo cáo lợi nhuận và có thể tùy chỉnh theo giờ, ngày, tuần, tháng

  • Trong mục báo cáo ➜ chọn báo cáo công nợ khách hàng

Sau đó, các chỉ số về người sử dụng, thời gian, diễn giải, tổng cộng, tổng trả, nợ, số lượng sẽ được hiển thị.

Last updated