THIẾT LẬP CƠ BẢN

Có nhiều cách tạo tài khoản dùng PosApp, khách hàng có thể trải nghiệm 14 ngày miễn phí các tính năng của phần mềm.

Mã thiết bị được dùng để định danh 1 thiết bị tại cửa hàng. Các thiết bị muốn thực hiện thao tác bán hàng tại cửa hàng cần được khai báo trước và được cấp [Mã thiết bị] để truy cập. Một cửa hàng cần ít nhất 1 thiết bị thu ngân để nhập order và thanh toán. Chức năng quản lý thiết bị giúp quản lý thêm xóa và cấp phép cho các thiết bị được sử dụng bán hàng tại cửa hàng

Tùy vào mô hình kinh doanh của cửa hàng, bạn có thể tự thiết lập sơ đồ phòng bàn trên phần mềm PosApp

Tạo Menu trên phần mềm dễ dàng và nhanh chóng bằng excel, có thể thêm các hình ảnh minh họa sinh động cho món ăn.

Chủ cửa hàng có thể tạo tài khoản và phân quyền cho nhân trên phần mềm

Copy link
On this page
1/ Tạo tài khoản sử dụng phần mềm
2/ Quản lý thiết bị
3/ Sơ đồ phòng bàn
4/ Tạo Menu
5/ Tạo nhân viên
6/ Thiết lập máy in