THIẾT LẬP CƠ BẢN

1/ Tạo tài khoản sử dụng phần mềm

Có nhiều cách tạo tài khoản dùng PosApp, khách hàng có thể trải nghiệm 14 ngày miễn phí các tính năng của phần mềm.

pageĐăng ký tài khoản (Web)pageĐăng ký tài khoản trên App (Android/ iOS)

2/ Quản lý thiết bị

Mã thiết bị được dùng để định danh 1 thiết bị tại cửa hàng. Các thiết bị muốn thực hiện thao tác bán hàng tại cửa hàng cần được khai báo trước và được cấp [Mã thiết bị] để truy cập. Một cửa hàng cần ít nhất 1 thiết bị thu ngân để nhập order và thanh toán. Chức năng quản lý thiết bị giúp quản lý thêm xóa và cấp phép cho các thiết bị được sử dụng bán hàng tại cửa hàng

pageQuản lý thiết bị trên WebpageQuản lý thiết bị trên Ứng dụng (App)

3/ Sơ đồ phòng bàn

Tùy vào mô hình kinh doanh của cửa hàng, bạn có thể tự thiết lập sơ đồ phòng bàn trên phần mềm PosApp

4/ Tạo Menu

Tạo Menu trên phần mềm dễ dàng và nhanh chóng bằng excel, có thể thêm các hình ảnh minh họa sinh động cho món ăn.

pageTạo bảng giá sản phẩm (Web)pageTạo bảng giá sản phẩm (App)pageTạo và in mã vạch (Barcode)

5/ Tạo nhân viên

Chủ cửa hàng có thể tạo tài khoản và phân quyền cho nhân trên phần mềm

pageTạo vài trò nhân viên (Web)pageTạo nhóm và tài khoản nhân viên (Web)pageTạo nhóm và tài khoản nhân viên (App)

6/ Thiết lập máy in

pageThiết lập máy in (App)

Last updated