Tạo vài trò nhân viên (Web)

Bạn có thể phân quyền sử dụng phần mềm giúp quản lý nhân viên chặt chẽ, hạn chế tối đa thất thoát gian lận.

Cách tạo vai trò nhân viên

Trong giao diện quản lý trên Website phần mềm PosApp
Chọn mục Quản trị ➜ Chọn Thiết lập vai trò
PosApp đã cài đặt sẵn các vai trò mẫu, bạn có thể thay đổi dễ dàng với các nút: Sao chép, Cập nhật, Xóa
Hoặc bạn có thể tạo vai trò mới bằng cách:
Chọn mục thêm vai trò ➜ Nhập tên vai trò ➜ Tick chọn các quyền vai trò đó được sử dụng ➜ Nhấn thêm.
Cách thêm mới vai trò nhân viên