Quản lý thiết bị trên Web

Bước 1: Trong mục Quản trị ➜ Chọn Quản lý thiết bị
Bước 2: Chọn mục Thêm mới
Bước 3: Nhập thông tin thiết bị bắt buộc như:
- Tên thiết bị
- Tên cửa hàng
- Loại thiết bị:
 1. 1.
  POS thu ngân: là máy tính tiền đặt tại quầy thu ngân dùng thanh toán hóa đơn và có thể nhận order từ thiết bị order nhân viên (thiết bị PDA).
 2. 2.
  POS order: là máy tính tiền đặt tại các khu vực khác nhau của cửa hàng cho phép nhân viên thay phiên thực hiện order và bắt buộc kết nối đến máy POS thu ngân.
 3. 3.
  PDA: là các thiết bị nhân viên chỉ dùng để order như điện thoại Iphone, Android, máy tính bảng, IPAD bắt buộc kết nối và gởi dữ liệu đến máy POS thu ngân để thanh toán.
 4. 4.
  PDA POS: là các thiết bị PDA độc lập không cần kết nối đến máy POS thu ngân có thể thực hiện order và thanh toán độc lập .
 5. 5.
  KDS: là màn hình hiển thị bếp bar danh sách các món nhân viên đã order.
Bước 4: Bấm Lưu
Dãy số và ký tự hiển thị là Device Code dùng để đăng nhập vào thiết bị tương ứng