Tạo nhanh khuyến mãi, phụ thu từ App

TẠO KHUYẾN MÃI, PHỤ THU NHANH TRÊN APP

(Tạo phụ thu, giảm giá hóa đơn nhanh trên nền app linh hoạt)

Các bước thực hiện

Bước 1: Mở hiển thị phụ thu trên hóa đơn thanh toán và tạm tính

Tại giao diện app > thiết lập

Chọn thiết lập máy in

Chọn thiết lập mẫu in

Chọn các mẫu phiếu thanh toán hoặc tạm tính để chỉnh sửa > sau đó ấn tùy chọn nâng cao

Tìm tới dòng giảm giá, phụ thu rồi bật lên

Có thể bật thêm lý do giảm giá, phụ thu nếu muốn

Sau đó lưu lại

Bước 2: Tạo chương trình phụ thu, giảm giá hóa đơn ngày lễ tết

Tại giao diện bán hàng "Tại bàn" hoặc "Tại quầy"

Tại màn hình order chọn 1 món bất kỳ > thanh toán

Tại màn hình thanh toán sẽ thấy 2 nút 1. "DS giảm giá" để tạo chương trình giảm giá hóa đơn

2. "DS phụ thu" để tạo chương trình phụ thu hóa đơn

Tại mục thêm mới chương trình ấn dấu cộng để thêm 1 chương trình phụ thu hoặc giảm giá mới

Nhập trên chương trình phụ thu > nhập phần trăm phụ thu muốn thu (có thể phụ thu theo % hoặc theo số tiền )

Nếu chỉ muốn phụ thu khi thanh toán tiền mặt (thanh toán chuyển khoản sẽ không phụ thu) thì tích vào ô "Áp dụng khi chọn quỹ tiền" > chọn quỹ tiền > lưu lại

Chú ý: Nếu tích ô áp dụng quỹ tiền thì sẽ không chọn được nhiều chương trình khuyến mãi cùng lúc

Tất cả các chương trình phụ thu sẽ xuất hiện

Có thể chọn nhiều chương trình cùng lúc ví dụ: ct 1 thu 10%, ct 2 thu 20%, nếu tích áp dụng cả 2 thì phụ thu sẽ là 30%

Sau khi chọn chương trình khuyến mãi > Áp dụng

Trương trình được áp dụng thành công tiến hành thanh toán như bình thường

Hóa đơn in ra cũng sẽ hiển thị toàn bộ các phụ thu đã chọn

Để xóa trương trình phụ thu - giảm giá hoặc không muốn áp dụng trương trình phụ thu - giảm giá nữa ta vào mục quản lý danh sách phụ thu - giảm giá tại màn hình thanh toán

Bỏ chọn hoặc xóa nằm tại màn hình này >sau đó lưu lại

>> Chúc các bạn thành công

Last updated