Tạo bảng giá sản phẩm (App)

Tạo nhóm sản phẩm

Bước 1: Vào mục sản phẩm

Bước 3: Nhập tên nhóm và chọn loại nhóm ➜ Bấm Thêm

2. Tạo mới sản phẩm

Bước 1: Trong giao diện sản phẩm, chọn biểu tượng dấu + để thêm mới sản phẩm

Bước 2: Nhập tên sản phẩm, nhóm hàng hóa (Bắt buộc) và các thông tin khác (ở phần Mở rộng)

Chọn các tùy chọn như:

- Cho phép bán lẻ: Món sẽ hiển thị tại màn hình order, bán hàng

- Cho phép bán khi hết tồn kho: Vẫn chọn bán được sản phẩm khi số lượng trong kho của phần mềm không còn. Phòng trường hợp quán đã nhập sản phẩm mà chưa kịp cập nhật trên phần mềm

- Quản lý kho: Sản phẩm sẽ hiển thị ở màn hình nguyên vật liệu

- Cho phép sửa giá khi tạo đơn: Khi order món, phần mềm sẽ hiện popup chỉnh sửa giá

- Cho phép sửa số lượng khi tạo đơn: Khi order món, phần mềm sẽ hiện popup chỉnh sửa số lượng

- Cảnh báo tồn kho: Khi kho hàng đạt mức tối thiểu phần mềm sẽ gửi cảnh báo

Thêm hình ảnh cho sản phẩm nếu có:

Bước 3: Điền thông tin về đơn vị tính, mã vạch sản phẩm (nếu có) và giá bán

Bước 4: Bấm Thêm là hoàn tất

Last updated