CÁC BƯỚC THIẾT LẬP CỬA HÀNG MỚI TỪ WEB

Có 4 bước thiết lập cửa hàng mới từ Web:

1/ Đăng ký và đăng nhập tài khoản cửa hàng 2/ Lấy mã thiết bị cho thu ngân 3/ Tạo tài khoản nhân viên thu ngân đăng nhập bằng mã PIN 4/ Tải ứng dụng trên thiết bị thu ngân và đăng nhập để thực hiện bán hàng

1. Đăng ký - Đăng nhập tài khoản chủ cửa hàng trên web

Để bắt đầu sử dụng Phần mềm quản lý PosApp, bạn cần tạo tài khoản chủ cửa hàng để có quyền sử dụng full tính năng của phần mềm.

pageĐăng ký tài khoản (Web)

Đăng nhập vào phần mềm với tài khoản vừa tạo

2. Khai báo thiết bị thu ngân đễ lấy [Mã thiết bị] trên Web

Mỗi thiết bị cần được đăng ký và cấp [Mã thiết bị] trước khi sử dụng để ngăn chặn truy cập trái phép bên ngoài cửa hàng. [Mã thiết bị] định danh mỗi thiết bị duy nhất và giúp các thiết bị trong cùng cửa hàng gửi nhận dữ liệu với nhau.

Các bước cụ thể như sau:

2.1/ Trong mục Quản trị ➜ Chọn Quản lý thiết bị

2.2/ Chọn mục Thêm mới

2.3/ Nhập thông tin thiết bị bắt buộc như:

- Tên thiết bị

- Tên cửa hàng

- Có 5 loại thiết bị với ý nghĩa như sau:

  1. POS thu ngân: là máy tính tiền đặt tại quầy thu ngân dùng thanh toán hóa đơn và có thể nhận order từ thiết bị order nhân viên (thiết bị PDA).

  2. POS order: là máy tính tiền đặt tại các khu vực khác nhau của cửa hàng cho phép nhân viên thay phiên thực hiện order và bắt buộc kết nối đến máy POS thu ngân.

  3. PDA: là các thiết bị nhân viên chỉ dùng để order như điện thoại Iphone, Android, máy tính bảng, IPAD bắt buộc kết nối và gửi dữ liệu đến máy POS thu ngân để thanh toán.

  4. PDA POS: là các thiết bị PDA độc lập không cần kết nối đến máy POS thu ngân có thể thực hiện order và thanh toán độc lập .

  5. KDS: là màn hình hiển thị bếp bar danh sách các món nhân viên đã order.

Chọn POS thu ngân

2.4/ Bấm Lưu để lấy mã thiết bị thu ngân

Dãy số và ký tự hiển thị là Device Code dùng để đăng nhập vào thiết bị tương ứng

3. Tạo tài khoản nhân viên thu ngân đăng nhập bằng mã PIN

  • Vào mục Quản trị ➜ Chọn Tài khoản nhân viên

  • Điền thông tin tài khoản nhân viên, lựa chọn ĐĂNG NHẬP DÙNG MÃ PIN

  • Nhập mã PIN (Ít nhất 4 ký tự)

  • Chọn vai trò của nhân viên [Thu ngân]

  • Bấm Lưu

4. Tải ứng dụng trên thiết bị thu ngân và đăng nhập để thực hiện bán hàng

Thiết bị thu ngân có thể là máy POS cố định, máy POS cầm tay, điện thoại, máy tính bảng,...

Thực hiện tải ứng dụng PosApp từ CHPlay (Android) hoặc App Store (iOS) vào thiết bị thu ngân

4.1/ Tại màn hình đăng nhập ➜ Điền mã thiết bị thu ngân hoặc Quét mã QR đã tạo ở Bước 2

4.2/ Kế tiếp, nhập mã PIN của tài khoản thu ngân đã tạo ở Bước 3 để đăng nhập

5. Nếu cho nhân viên sử dụng điện thoại order gửi tới máy thu ngân

Xem thêm hướng dẫn Tại đây

Last updated