Tạo và in mã vạch (Barcode)

Phần mềm PosApp hỗ trợ khách hàng tạo mã vạch (mã Barcode) cho các sản phẩm không có sẵn mã vạch, giúp việc thanh toán nhanh chóng và chính xác hơn.

1/ Tạo mã vạch sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản lý trên web https://admin.posapp.vn/

Trong mục Hàng hóa dịch vụ ➜ chọn Hàng hóa dịch vụ

Bước 2: Lựa chọn các sản phẩm muốn tạo mã vạch ➜ Chọn Tạo mã Barcode

Có các lựa chọn dành cho bạn như sau:

+ Sản phẩm được chọn: PosApp chỉ tạo mã vạch cho các sản phẩm bạn đã chọn.

+ Sản phẩm chưa có barcode: PosApp tự tạo mã vạch cho tất cả các sản phẩm chưa có mã barcode trong danh mục sản phẩm của cửa hàng.

+ Tất cả sản phẩm: Phần mềm sẽ tạo lại toàn bộ mã vạch cho các sản phẩm của cửa hàng kể cả sản phẩm có mã barcode cũng được tạo mã mới.

Bước 3: Bấm xác nhận, mã barcode sẽ được tạo theo yêu cầu

2/ Cách in mã vạch sản phẩm

Bước 1: Trong giao diện của ứng dụng PosApp, chọn mục sản phẩm

Bước 3: Chọn sản phẩm cần in, nhập số lượng và bấm In mã vạch

Last updated