CÁC BƯỚC THIẾT LẬP CỬA HÀNG MỚI TỪ ỨNG DỤNG

Có 4 bước thiết lập cửa hàng mới từ ứng dụng:

1/ Tải ứng dụng và đăng ký tài khoản 2/ Khai báo thiết bị thu ngân 3/ Lấy mã thiết bị thu ngân 4/ Tạo tài khoản cho nhân viên thu ngân đăng nhập bằng mã PIN

1. Tải ứng dụng PosApp đăng ký tài khoản chủ cửa hàng

Tải Ứng dụng PosApp về thiết bị bán hàng như máy POS thu ngân, máy POS cầm tay, điện thoại, máy tính bảng... Sau đó đăng ký tài khoản chủ cửa hàng

Đăng ký tài khoản trên App (Android/ iOS)

2. Khai báo loại thiết bị hiện tại đang sử dụng

Có nhiều loại thiết bị như:

 1. POS thu ngân: là máy tính tiền đặt tại quầy thu ngân dùng thanh toán hóa đơn và có thể nhận order từ thiết bị order nhân viên (thiết bị PDA).

 2. POS order: là máy tính tiền đặt tại các khu vực khác nhau của cửa hàng cho phép nhân viên thay phiên thực hiện order và bắt buộc kết nối đến máy POS thu ngân.

 3. PDA: là các thiết bị nhân viên chỉ dùng để order như điện thoại Iphone, Android, máy tính bảng, IPAD bắt buộc kết nối và gởi dữ liệu đến máy POS thu ngân để thanh toán.

 4. PDA POS: là các thiết bị PDA độc lập không cần kết nối đến máy POS thu ngân có thể thực hiện order và thanh toán độc lập .

 5. KDS: là màn hình hiển thị bếp bar danh sách các món nhân viên đã order.

Bắt buộc chọn loại thiết bị là POS thu ngân

Bấm đăng ký ➜ Mã thiết bị sẽ xuất hiện

3. Tạo thiết bị thu ngân

 • Nếu thiết bị hiện tại không phải là thiết bị thu ngân, bạn vào DANH SÁCH THIẾT BỊ để thêm mới.

 • Chọn dấu + để thêm mới thiết bị

 • Nhập tên và loại thiết bị và bấm Đăng ký

 • Mã thiết bị sẽ hiển thị trên màn hình Bạn có thể thực hiện COPY MÃ THIẾT BỊ hoặc dùng các thiết bị di động quét mã QR để đăng nhập bán hàng.

4. Tạo tài khoản thu ngân đăng nhập bằng mã PIN

Chọn mục Danh sách nhân viên

 • Điền các thông tin nhân viên như Họ và tên, nhóm nhân viên,...

 • Chọn ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN ➜ Chọn Đăng nhập dùng mã PIN

 • Nhập mã PIN ít nhất 4 ký tự

 • Chọn vai trò nhân viên

 • Sau đó Bấm Lưu

5. Đăng nhập tài khoản thu ngân

 • Tại màn hình đăng nhập ➜ Điền mã thiết bị thu ngân hoặc quét mã QR đã tạo ở Bước 2 hoặc bước 3

 • Kế tiếp, nhập mã PIN của tài khoản thu ngân đã tạo ở Bước 4 để đăng nhập

6. Nếu cho nhân viên sử dụng điện thoại order gửi tới máy thu ngân

Xem thêm hướng dẫn Tại Đây

Last updated