Tạo chương trình khuyến mãi

Bước 1: Trong mục Bán hàng ➜ Chọn Khuyến mãi
Bước 2: Chọn nút Thêm mới
Bước 3: Chọn hình thức khuyến mãi
Bước 4:
Nhập thông tin khuyến mãi và phạm vi đối tượng áp dụng
Bước 5: Thêm các món, hàng hóa (Có thể chọn nhóm hoặc từng sản phẩm) và số lượng sản phẩm mua và tặng áp dụng khuyến mãi
Bước 6: Bấm Lưu